Partynaglar med tigermönster


För att göra de här naglarna har jag först målat med LCN No more ridges, underlack.
Sedan två lager med OPI's DS Sapphire.
Sist LCN Super hardener och LCN Drop dry för att de ska torka snabbare.

Efter en kort torkstund använde jag svart konadlack och stämpelbricka BM 223.
Där mönstret inte räckte till målade jag i med en pensel från överflödsfärgen som låg kvar på brickhållaren.
Sist LCN Super hardener igen.